Bærekraft - Østfold Sikkerhetsservice
top

Bærekraft

Østfold Sikkerhetsservice ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Østfold Sikkerhetsservice AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Østfold Sikkerhetsservice AS i årene fremover.

 

Planer for klima- og miljøarbeidet

Østfold Sikkerhetsservice AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

Østfold Sikkerhetsservice AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.

Dette gjøres gjennom å:

  • tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten.
  • tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
  • identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
  • etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
  • være en ettertraktet arbeidsplass som bidrar til et trivelig og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte.

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Østfold Sikkerhetsservice AS!

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Østfold Sikkerhetsservice AS?

Send forslag til miljofyrtarn@ostsik.no

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn.

 

Vennlig hilsen

Jon Bøckmann
Daglig leder

 

Vår klimarapport for 2023 finner du her