Adgangskontroll

Ved å investere i et adgangskontrollsystem erstatter en nøkler med kort og låser med kortlesere. Dersom et kort er på avveie sletter en det uten kostbar utskifting av låsesylindere og nøkler.

Adgangskontroll er brukervennlig der mange personer trenger tilgang til et eller flere områder og til forskjellige tider. Ved bruk av PC-basert system får du god oversikt.

Adgangskontrollsystemet kan også samkjøres med alarmsystem, slik at man kan slå av og på alarmsystemet samtidig som man åpner eller låser døren med adgangskortet.

Meldeplikt Alle som installerer et adgangskontrollsystem må melde dette til Datatilsynet. Det er driftansvarlig for anlegget som har ansvaret for dette. Adgangskontrollsystemet må meldes til Datatilsynet senest 30 dager før oppstart. www.datatilsynet.no

Uforpliktende tilbud

Fyll ut telefonnummer og/eller e-post for en gratis og uforpliktende befaring slik at vi kan skreddersy et alarmsystem etter ditt behov.

Døgnbemannet vaktsentral

Alarmstasjonen er hjertet i bedriften.

 

Alarmstasjonen har all informasjon om hvor våre vektere er, direktekontakt med politi og brannvesen, hvem som er på jobb, kompetansen til hver enkelt ansatt/vekter og kundeinformasjon.

Vår alarmstasjon er operativ 24 timer i døgnet, hele året. Alarmstasjonen er sikret mot hendelser som kan påvirke driften, og har tiltaksplaner som vil sørge for kontinuerlig drift. Dette gjelder f.eks. Ved strømstans, serverfeil, ventilasjonsproblemer, terror, med mer.

Bestill i dag – ring oss på 69 31 00 00