Adgangskontroll - Østfold Sikkerhetsservice
top
Adgansgskontroll_1

Adgangskontroll

Ved å investere i et adgangskontrollsystem erstatter en nøkler med kort og låser med kortlesere. Dersom et kort er på avveie sletter en det uten kostbar utskifting av låsesylindere og nøkler.

Adgangskontroll er brukervennlig der mange personer trenger tilgang til et eller flere områder og til forskjellige tider. Ved bruk av PC-basert system får du god oversikt.

Adgangskontrollsystemet kan også samkjøres med alarmsystem, slik at man kan slå av og på alarmsystemet samtidig som man åpner eller låser døren med adgangskortet.

Meldeplikt

Alle som installerer et adgangskontrollsystem må melde dette til Datatilsynet. Det er driftansvarlig for anlegget som har ansvaret for dette. Adgangskontrollsystemet må meldes til Datatilsynet senest 30 dager før oppstart. www.datatilsynet.no

Døgnbemannet vaktsentral

Alarmstasjonen er hjertet i vår virksomhet - og har til enhver tid full oversikt over hvor våre vektere befinner seg. De besitter verdifull informasjon om kunden samt har direkte kontakt med både politi og brannvesen. Alarmstasjonen er sikret mot hendelser som kan påvirke driften og har tiltaksplaner som vil sørge for kontinuerlig drift. Dette gjelder f.eks. Ved strømstans, serverfeil, ventilasjonsproblemer, terror el.l.