Bedriftsalarm - Østfold Sikkerhetsservice
top

Innbruddsalarm til din bedrift

Med abonnement og tilknytting til vår alarmstasjon får du:

  • 24t alarmtjeneste
  • Nøkkeloppbevaring
  • Utvendig og innvendig sjekk av sikret objekt

Med alarmanlegg fra oss følger mange muligheter. Du kan se når systemet blir frakoblet/tilkoblet, samt hvem som betjente alarmen. Man kan aktivere/deaktivere systemet fra de fleste smarttelefoner, og se bilder eller video direkte fra appen.
Vi leverer utstyr som kan gi alarm ved vannlekkasje, sensorer som kan detektere forskjellige typer gass, og du kan få varsel ved strømbrudd.

Bedriftalarm kan også samkjøres med et adgangskontrollsystem, slik at man kan slå av og på alarmsystemet samtidig som man åpner eller låser døren med adgangskortet.
Du kan lese mer om adgangskontrollsystem her

Vi leverer også mange andre løsninger til de fleste behov, lurer du på om vi kan levere det du trenger, kan du ta kontakt via skjema øverst på siden.

Døgnbemannet vaktsentral

Alarmstasjonen er hjertet i vår virksomhet - og har til enhver tid full oversikt over hvor våre vektere befinner seg. De besitter verdifull informasjon om kunden samt har direkte kontakt med både politi og brannvesen. Alarmstasjonen er sikret mot hendelser som kan påvirke driften og har tiltaksplaner som vil sørge for kontinuerlig drift. Dette gjelder f.eks. Ved strømstans, serverfeil, ventilasjonsproblemer, terror el.l.