Kameraovervåking - Østfold Sikkerhetsservice
top

Kameraovervåking

Kameraovervåking

Kameraovervåking er en viktig del av vår virksomhet og med våre leverandørers teknologi og vår erfaring spesialtilpasser vi løsninger etter kundens behov.
Vi leverer komplette kameraovervåkingsanlegg til alle typer bedrifter og private.
Antall innbrudd, ran og tyverier de siste årene har ført til at stadig flere ønsker å sikre seg med kameraovervåking.

Kameraovervåking er derfor blitt er viktig hjelpemiddel for å redusere faren for hærverk eller innbrudd, og gjør hverdagen tryggere.

Med kameraovervåking fra Østfold Sikkerhetsservice AS, kan du også få muligheten til å se bilder fra dine kamera på web og smarttelefon, fra hvor som helst i verden.

Et kameraovervåkningsanlegg må tilpasses den enkeltes behov, men består vanligvis av:

  • DVR (digital videolagringsenhet)
  • Kamera av ønsket type
  • Merker med ”TV overvåket område”

Døgnbemannet vaktsentral

Alarmstasjonen er hjertet i vår virksomhet - og har til enhver tid full oversikt over hvor våre vektere befinner seg. De besitter verdifull informasjon om kunden samt har direkte kontakt med både politi og brannvesen. Alarmstasjonen er sikret mot hendelser som kan påvirke driften og har tiltaksplaner som vil sørge for kontinuerlig drift. Dette gjelder f.eks. Ved strømstans, serverfeil, ventilasjonsproblemer, terror el.l.