Vektertjenester - Østfold Sikkerhetsservice
top
Vektertjenester_485x396px

Mobilt vakthold

Mobilt vakthold er meget preventivt i forhold til uønskede hendelser som innbrudd og hærverk. Det er også preventivt i forhold til branntilløp, vannskader og lignende.

Vektere med uniformerte tjenestebiler patruljerer innom kunden et visst antall ganger i løpet av en kveld/natt og kontrollerer området og bygget for innbruddsforsøk og hærverk, samt branntilløp og andre skader.

Vekteren besørger at alle dører og vinduer er lukket og låst, alle lys slukket, og elektriske artikler (kaffetraktere, vannkokere, stekeovner, kopimaskiner, o.l.) kontrolleres og evt. deaktiveres/frakobles. Eventuelle uvedkommende blir bortvist. Ellers utføres oppgaver som avtalt med kunden.

Alt mobilt vakthold utføres med godkjente tjenestehunder, hvis ikke annet er avtalt med oppdragsgiver.

Stasjonært vakthold

I enkelte tilfeller er det nødvendig med stasjonært vakthold. Det vil si at det er en eller flere vektere tilstede hos kunden kontinuerlig. Dette kan gjelde for deler av døgnet eller hele døgnet, ukedager og/eller helger og helligdager.

Eksempelvis kan det ofte være lønnsomt å bruke stasjonære vektertjenester i sluttfasen av større byggeprosjekter. Ting av verdi har kanskje begynt å komme på plass, mens byggets fasader ikke er fullstendig tettet og/eller låsbart.

Ikke bare kan tyveri medføre store utgifter i slike tilfeller. Noen entreprenører har fått store utgifter i forbindelse med at så og si leveringsklare bygg har blitt ramponert over en natt eller helg. Andre har kommet til bygg som er blitt fullstendig ødelagt av vannskader eller brann/røykskader. Alle disse episodene kunne vært unngått ved bruk av stasjonært vakthold.

Døgnbemannet vaktsentral

Alarmstasjonen er hjertet i vår virksomhet - og har til enhver tid full oversikt over hvor våre vektere befinner seg. De besitter verdifull informasjon om kunden samt har direkte kontakt med både politi og brannvesen. Alarmstasjonen er sikret mot hendelser som kan påvirke driften og har tiltaksplaner som vil sørge for kontinuerlig drift. Dette gjelder f.eks. Ved strømstans, serverfeil, ventilasjonsproblemer, terror el.l.