Brannalarm - Østfold Sikkerhetsservice
top
Brannalarm_485x396px

Brannalarm - økt sikkerhet og trygghet i hjemmet

Østfold Sikkerhetsservice AS leverer brannvarslingsystemer som oppfyller de nyeste TEK-10 kravene og EN/FG krav. For deg som kunde betyr dette at du er sikret et kvalitetsprodukt du og din familie kan stole på.

Brannvarslingssystemer leveres både til enkelt boenheter/hus og sameier/borettslag samt næringskunder. Vi utfører i tillegg bytte av batterier kostnadsfritt, men prisen for selve batteriene vil du som kunde bli belastet for.

Døgnbemannet vaktsentral

Alarmstasjonen er hjertet i vår virksomhet - og har til enhver tid full oversikt over hvor våre vektere befinner seg. De besitter verdifull informasjon om kunden samt har direkte kontakt med både politi og brannvesen. Alarmstasjonen er sikret mot hendelser som kan påvirke driften og har tiltaksplaner som vil sørge for kontinuerlig drift. Dette gjelder f.eks. Ved strømstans, serverfeil, ventilasjonsproblemer, terror el.l.