Skallsikring - Østfold Sikkerhetsservice
top
skall-artikkel

Skallsikring

Skallsikring er en funksjon på boligalarmen som gjør at innbruddsalarmen kun er aktiv på valgte enheter, ofte dørene/vindene på boligen din. Det betyr at du kan oppholde og bevege deg som normalt inne, samtidig som alarmen er på og sikrer “skallet”.

Bevegelsesensorene i områdene du beveger deg i er ikke aktivert, men om noen prøver å bryte seg inn i boligen blir både du, men også alarmstasjonen varslet.

Døgnbemannet vaktsentral

Alarmstasjonen er hjertet i vår virksomhet - og har til enhver tid full oversikt over hvor våre vektere befinner seg. De besitter verdifull informasjon om kunden samt har direkte kontakt med både politi og brannvesen. Alarmstasjonen er sikret mot hendelser som kan påvirke driften og har tiltaksplaner som vil sørge for kontinuerlig drift. Dette gjelder f.eks. Ved strømstans, serverfeil, ventilasjonsproblemer, terror el.l.